Bieńkowska, M. . „Rola Kultury Hip-Hop W kształtowaniu Się tożsamości młodzieży – Wybrane Konteksty”. Studia Edukacyjne, nr 51, grudzień 2018, s. 457-6, doi:10.14746/se.2018.51.27.