Christoph, M. C., i R. Konieczna-Woźniak. „Sprawozdanie Z V Jubileuszowej Konferencji Z Cyklu Poznańskie Forum Dyskusyjne Lifelong Learning Edukacja dorosłych a Planowanie Karier Edukacyjno-Zawodowych Poznań, 23-24 Października 2018 Roku”. Studia Edukacyjne, nr 51, grudzień 2018, s. 559-64, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/se/article/view/26257.