Bołdyrew , A., i P. Pająk. „Perspektywy, możliwości I Ograniczenia Badań łączących Psychologię I Historię Nad Edukacją I Wychowaniem Dzieci I młodzieży U Progu nowoczesności”. Studia Edukacyjne, nr 60, marzec 2021, s. 31-49, doi:10.14746/se.2021.60.2.