Dembiński , M. „Próba nakreślenia Teorii Konferencji Jako Pedagogiczno-Artystycznego Widowiska Kulturowego. Na przykładzie Przebiegu Konferencji «Od Inspiracji Do Kreacji. Wyzwania Edukacyjne I artystyczne»”. Studia Edukacyjne, nr 60, marzec 2021, s. 51-70, doi:10.14746/se.2021.60.3.