Gromkowska-Melosik , A. „Geneza I rozwój rankingów Uczelni wyższych”. Studia Edukacyjne, nr 60, marzec 2021, s. 71-86, doi:10.14746/se.2021.60.4.