Johnsson, E. „Dzieciństwo W Maroku”. Studia Edukacyjne, nr 60, marzec 2021, s. 177-9, doi:10.14746/se.2021.60.10.