Żardecki, W. „Edukacja Obywatelska Przez Sztukę – Rola Teatru Polskiego”. Studia Edukacyjne, nr 60, marzec 2021, s. 161-75, doi:10.14746/se.2021.60.9.