Leksy, Karina, i Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz. „The Role of Health Literacy in Protecting Children and Adolescents from Health Risks in the Context of the COVID-19 Pandemic [Rola Wiedzy O Zdrowiu W Ochronie Dzieci I młodzieży Przed zagrożeniami Zdrowotnymi W kontekście Pandemii COVID-19]”. Studia Edukacyjne, nr 61, czerwiec 2021, s. 61-75, doi:10.14746/se.2021.61.3.