Pilawska, R. „Film Jako Kulturowa Przestrzeń Edukacji Nieformalnej”. Studia Edukacyjne, nr 61, czerwiec 2021, s. 207-28, doi:10.14746/se.2021.61.12.