Prusińska, V. „Motywy Uczestnictwa studentów Z niepełnosprawnością Oraz Problemami Zdrowotnymi studiujących Na Uniwersytecie Im. Adama Mickiewicza W Poznaniu W Leczniczych zajęciach Ruchowych”. Studia Edukacyjne, nr 62, październik 2021, s. 243-5, doi:10.14746/se.2021.62.15.