Kowzan , P. „Uwolnienie Monografii Pedagogicznej”. Studia Edukacyjne, nr 62, październik 2021, s. 295-03, doi:10.14746/se.2021.62.19.