Cichecka-Wilk, Małgorzata. „Pregoreksja – jadłowstręt Psychiczny Kobiet W ciąży”. Studia Edukacyjne, nr 62, październik 2021, s. 187-04, doi:10.14746/se.2021.62.11.