Rajewska de Mezer, J. „Mediacje rówieśnicze Jako Forma Reakcji Na Konflikt W środowisku Szkolnym”. Studia Edukacyjne, nr 62, październik 2021, s. 103-20, doi:10.14746/se.2021.62.6.