Cytlak, Izabela, i Joanna Jarmużek. „Sprawozdanie Z Konferencji Studenci UAM W Czasie Pandemii podsumowującej Projekt Badawczy «Studenci Z niepełnosprawnościami W Uniwersytecie Im. Adama Mickiewicza W Poznaniu W Czasie Pandemii Koronawirusa COVID-19: Trudności – Wsparcie – rozwiązania» Poznań, 8 Czerwca 2021 Roku”. Studia Edukacyjne, nr 62, październik 2021, s. 327-31, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/se/article/view/31952.