Iłowiecka-Tańska, I., A. Gop, i S. Jaskulska. „Projektowanie Pomocy Edukacyjnych: Transformacyjna wartość Procesu. Narracje Nauczycielek I Nauczycieli O własnym Uczeniu Się Podczas Stacjonarnych I Zdalnych Letnich Szkół Prototypowania”. Studia Edukacyjne, nr 62, październik 2021, s. 169-86, doi:10.14746/se.2021.62.10.