Wojnowski, K. „Moralia Wychowawcze (w) Myśli Lucjusza Anneusza Seneki – «O 13. Sprawach»”. Studia Edukacyjne, nr 62, październik 2021, s. 147-6, doi:10.14746/se.2021.62.9.