Juszczak , Magdalena. „Social Media Jako płaszczyzna Dyskusji Nad samobójstwem. Analiza Przypadku”. Studia Edukacyjne, nr 63, listopad 2021, s. 133-47, doi:10.14746/se.2021.63.9.