Barańska, Magdalena, Mikołaj Brenk, Anna Mańkowska, i Konrad Nowak-Kluczyński. „Przyszczypkowski K., Edukacja Dla Demokracji. Strategie Zmian a Kompetencje Obywatelskie, Wydawnictwo Edytor, Poznań – Toruń 1999. Samuels R., Auto-Modernity After Postmodernism: Autonomy and Automation in Culture, Technology, and Education, [w:] Digital ”. Studia Edukacyjne, no. 52 (marzec 15, 2019): 351-354. Udostępniono czerwiec 25, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/se/article/view/21254.