Teusz , Grażyna. „Znaczenie «doświadczenia hermeneutycznego» W ujęciu H.-G. Gadamera Dla Edukacji”. Studia Edukacyjne, no. 53 (czerwiec 15, 2019): 275-284. Udostępniono czerwiec 28, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/se/article/view/21333.