Adamczyk, Dariusz. „Tamara Zacharuk,Wiesław Pytka (rEd.), Możliwości I Ograniczenia Edukacji Inkluzyjnej. Egzemplifikacje, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego W Siedlcach, Siedlce 2018, Ss. 147”. Studia Edukacyjne, no. 53 (czerwiec 15, 2019): 439-441. Udostępniono czerwiec 26, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/se/article/view/21365.