Chojak, Małgorzata. „Neuropedagogika wśród Dyscyplin Naukowych – próba Doprecyzowania Nazewnictwa”. Studia Edukacyjne, no. 56 (marzec 15, 2020): 369-384. Udostępniono lipiec 3, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/se/article/view/24991.