Kościańczuk, Marcela. „Metafory W słuŜbie Budowania toŜsamości. Krytyczna Analiza Dyskursu Jako narzędzie Badania Dyskursu Katolickiego Na Temat mniejszości Homoseksualnej I zwolenników Teorii Gender (na przykładzie Medialnych Wypowiedzi Dariusza Oko”. Studia Edukacyjne, no. 41 (grudzień 29, 2020): 307–322. Udostępniono czerwiec 22, 2024. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/se/article/view/25241.