Junik, Wioletta. „Wybrane narzędzia Do Pomiaru Rezyliencji (resilience) wśród Dzieci I młodzieŜy”. Studia Edukacyjne, no. 41 (grudzień 29, 2020): 335–358. Udostępniono lipiec 16, 2024. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/se/article/view/25243.