Andraszczyk , Wojciech. „Młode Kobiety W Gangach: Między Wiktymizacją a Maskulinizacją”. Studia Edukacyjne, no. 44 (listopad 14, 2020): 231–246. Udostępniono listopad 30, 2023. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/se/article/view/25269.