Litawa, Aleksandra. „Tomasz Maliszewski, Małgorzata Rrosalska (red.), Uniwersytety Ludowe – pomiędzy Starymi a Nowymi Wyzwaniami, Kaszubski Uniwersytet Ludowy W Wieżycy, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza W Poznaniu, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016,”. Studia Edukacyjne, no. 43 (1): 427-431. Udostępniono czerwiec 25, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/se/article/view/25381.