Kasperek-Golimowska, Ewa. „Sprawozdanie Z Konferencji Naukowej «O róŜnych Drogach Doskonalenia Zdrowia. Konteksty Medyczne, Psychopedagogiczne, kulturowe»”. Studia Edukacyjne, no. 42 (grudzień 29, 2020): 539–549. Udostępniono lipiec 18, 2024. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/se/article/view/25546.