Duda, Anna K. „Sprawozdanie Z I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej «Modernizacja Systemu Oświatowego – Propozycje Zmian I wdrażania Dobrych Praktyk edukacyjnych» Kraków, 23-24 Maja 2018 Roku”. Studia Edukacyjne, no. 49 (1): 477-479. Udostępniono czerwiec 25, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/se/article/view/26066.