Iłowiecka-Tańska, Ilona, Aneta Gop, i Sylwia Jaskulska. „Projektowanie Pomocy Edukacyjnych: Transformacyjna wartość Procesu. Narracje Nauczycielek I Nauczycieli O własnym Uczeniu Się Podczas Stacjonarnych I Zdalnych Letnich Szkół Prototypowania”. Studia Edukacyjne, no. 62 (październik 15, 2021): 169-186. Udostępniono lipiec 3, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/se/article/view/31953.