1.
Barańska M, Brenk M, Mańkowska A, Nowak-Kluczyński K. Przyszczypkowski K., Edukacja dla demokracji. Strategie zmian a kompetencje obywatelskie, Wydawnictwo Edytor, Poznań – Toruń 1999. Samuels R., Auto-Modernity after Postmodernism: Autonomy and Automation in Culture, technology, and Education, [w:] Digital . 10.14746/se [Internet]. 15 marzec 2019 [cytowane 26 czerwiec 2022];(52):351-4. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/se/article/view/21254