1.
Kościańczuk M. Metafory w słuŜbie budowania toŜsamości. Krytyczna Analiza Dyskursu jako narzędzie badania dyskursu katolickiego na temat mniejszości homoseksualnej i zwolenników teorii gender (na przykładzie medialnych wypowiedzi Dariusza Oko. 10.14746/se [Internet]. 1 [cytowane 7 lipiec 2022];(41):307-22. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/se/article/view/25241