1.
Junik W. Wybrane narzędzia do pomiaru rezyliencji (resilience) wśród dzieci i młodzieŜy. 10.14746/se [Internet]. 29 grudzień 2020 [cytowane 13 lipiec 2024];(41):335-58. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/se/article/view/25243