1.
Kasperek-Golimowska E. Sprawozdanie z Konferencji Naukowej „O róŜnych drogach doskonalenia zdrowia. Konteksty medyczne, psychopedagogiczne, kulturowe”. 10.14746/se [Internet]. 29 grudzień 2020 [cytowane 18 lipiec 2024];(42):539-4. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/se/article/view/25546