1.
Leksy K, Borzucka-Sitkiewicz K. The Role of Health Literacy in Protecting Children and Adolescents from Health Risks in the Context of the COVID-19 Pandemic [Rola wiedzy o zdrowiu w ochronie dzieci i młodzieży przed zagrożeniami zdrowotnymi w kontekście pandemii COVID-19]. 10.14746/se [Internet]. 15 czerwiec 2021 [cytowane 30 maj 2023];(61):61-75. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/se/article/view/31860