Zakres i zasięg czasopisma

Studia Europaea Gnesnensia  to czasopismo o zasięgu lokalnym, narodowym i międzynarodowym. Tematyka poruszana na jego łamach koncentruje się wokół szeroko rozumianej kultury europejskiej bez ograniczeń chronologicznych i problemowych.  Problemy badawcze wokół których ogniskuje się  problematyka publikowanych na naszych łamach tekstów można zawrzeć w następujących słowach-kluczach: korzenie Europy, historia i kultura Europy, tożsamość Europy, idea Europy. Głównym celem czasopisma jest rzetelna debata nad  szeroko rozumianą kulturą europejską. Czasopismo jest półrocznikiem (publikujemy dwa numery w ciągu roku). Pierwszy (podwójny) numer czasopisma ukazał się w 2010 roku.

Proces recenzji

Komitet Redakcyjny czasopisma podczas regularnych posiedzeń dokonuje wstępnej weryfikacji nadesłanych tekstów oraz wyznacza dwóch recenzentów dla każdego artykułu. Przy wyborze recenzenta pod uwagę brane jest pokrewieństwo jego zainteresowań badawczych z tematyką nadesłanego tekstu oraz znajomość języków (w przypadku publikacji w języku innym niż polski). Zgodnie z przyjętą zasadą wychodzącą naprzeciw wymogom Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Redakcja wyznacza recenzentów afiliowanych w uczelni lub jednostce badawczej innej od tej, w której afiliowany jest potencjalny Autor. W przypadku tekstu obcojęzycznego przestrzega się zasady, aby recenzent był afiliowany w instytucji innej niż narodowość Autora pracy. Wyznaczeni recenzenci otrzymują od Redakcji anonimowy tekst artykułu oraz formularz recenzyjny czasopisma (zob. załącznik), który wypełniają i odsyłają do Redakcji (double blind peer review) Redakcja nie ujawnia nazwisk recenzentów poszczególnych artykułów. Przy wyborze recenzentów Redakcja bierze pod uwagę brak konfliktu interesów między recenzentami a autorem (bezpośrednie relacje osobiste, relacje podległości zawodowej, bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu dwóch ostatnich lat przed powstaniem recenzji).

Formularz recenzyjny oprócz gotowych pytań, na podstawie których recenzenci przyznają artykułowi stosowną liczbę punktów zawiera także miejsce na krótki opis i podsumowanie, w którym recenzenci jednoznacznie wyrażają swoją rekomendację co do zasadności publikacji artykułu lub jej braku.

W trosce o wysoki poziom merytoryczny czasopisma Redakcja zastrzega sobie prawo do publikacji tylko tych z nadesłanych tekstów, które uzyskają dwie pozytywne recenzje. Formularz recenzyjny jest dostępny na stronie internetowej czasopisma. Raz w roku Redakcja czasopisma publikuje na stronie internetowej listę recenzentów, z którymi współpracuje
 

Polityka otwartego dostępu

Czasopismo zapewnia natychmiastowy, otwarty dostęp do wszystkich swoich treści zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy. Redakcja zachęca autorów do zamieszczania opublikowanych w czasopiśmie artykułów (po recenzji lub ostatecznej wersji wydawcy) w otwartych repozytoriach z podaniem linku do utworu ze strony czasopisma oraz numeru DOI artykułu.

Recenzenci

Recenzenci 2014

 1. dr Katarzyna Balbuza, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 2. dr Adam Bańdo, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska
 3. prof. Stanisław Bobowski, Uniwersytet Wrocławski, Polska
 4. dr Krzysztof Cichoń, Uniwersytet Łódzki, Polska
 5. dr Bartosz Dąbrowski, Uniwersytet Gdański, Polska
 6. dr Ivona Dobrotova, Uniwersytet im. F. Palackiego w Ołomuńcu, Czechy
 7. dr hab. Jarosław Dudek, Uniwersytet Zielonogórski, Polska
 8. prof. Paweł Dybel, Uniwersytet Warszawski, Polska
 9. prof. Maria Dzielska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska
 10. prof. Ignacy Fiut, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Polska
 11. dr Piotr Forecki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 12. dr hab. Grażyna Gajewska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 13. dr Irmina Gadowska, Uniwersytet Gdański, Polska
 14. dr hab. Sławomir Górzyński, Uniwersytet Opolski, Polska
 15. dr Magdalena Grzywacz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 16. dr Justyna Gulczyńska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 17. prof. Jan Iluk, Uniwersytet Gdański, Polska
 18. dr hab. Honorata Jakuszko, UMCS w Lublinie, Polska
 19. prof. Marek Jeziński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
 20. dr Katarzyna Jędraszczyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 21. prof. Juliusz Jundziłł, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska
 22. prof. Artur Kijas, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 23. dr Piotr Koprowski, Uniwersytet Gdański, Polska
 24. dr hab. Magdalena Kowalska, Uniwersytet Warszawski, Polska
 25. dr Michał Kruszelnicki, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, Polska
 26. dr Maciej Dominik Kryszczuk, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Polska
 27. dr Tadeusz Wojciech Lange, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 28. prof. Roman Leppert, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska
 29. prof. Andrzej Łoś, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, Polska
 30. dr hab. Jacek Maciejewski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska
 31. dr Magdalena Maciudzińska-Kamczycka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
 32. prof. Urszula Mazurczak, Uniwersytet Gdański, Polska
 33. prof. Ireneusz Mikołajczyk, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
 34. dr Rafał Niedziela, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska
 35. dr hab. Danuta Okoń, Uniwersytet Szczeciński, Polska
 36. ks. prof. Paweł Podeszwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 37. dr Małgorzata Pogorzelska-Kliks, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska
 38. prof. Tomasz Polak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 39. dr Halina Postek, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Polska
 40. dr Sebastian Ruciński, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska
 41. prof. Zbigniew Sareło, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 42. prof. Karol Sauerland, Akademia Pomorska w Słupsku, Polska
 43. dr Katarzyna Sierakowska, Polska Akademia Nauk w Warszawie, Polska
 44. dr hab. Aleksandra Skrzypietz, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska 
 45. dr hab. Dariusz Słapek, UMCS w Lublinie, Polska 
 46. prof. Marek Smoliński, Uniwersytet Gdański, Polska
 47. dr Dariusz Spychała, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska
 48. dr Małgorzata Stolarska-Fronia, Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie, Polska
 49. dr Alicja Szałagan, Polska Akademia Nauk w Warszawie, Polska
 50. dr hab. Waldemar Szczerbiński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 51. dr Jan Szymański, Uniwersytet Warszawski, Polska
 52. dr Wojciech Śmieja, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska
 53. dr Andrzej Ulmer, Politechnika Warszawska, Polska
 54. dr hab. Joanna Usakiewicz,  Uniwersytet w Białymstoku, Polska
 55. dr Cezary Wąs, Uniwersytet Wrocławski, Polska
 56. dr hab. Robert Wiśniewski, Uniwersytet Warszawski, Polska
 57. prof. Przemysław Wojciechowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska 
 58. prof. Jacek Wojtysiak, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Polska
 59. dr hab. Marek Woźniczka, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Polska
 60. prof. Witold Wrzesień, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 61. dr hab. Andrzej Wypustek, Uniwersytet Wrocławski, Polska
 62. prof. Ireneusz Ziemiński, Uniwersytet Szczeciński, Polska
 63. dr Natalia Żarska, Uniwersytet Wrocławski, Polska
 64. dr Kamila Żyto, Uniwersytet Łódzki, Polska

 Recenzenci 2013

 1. dr Jerzy Achmatowicz, Uniwersytet Wrocławski, Polska
 2. prof. Mirosława Buchholtz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
 3. dr hab. Jerzy Ciecieląg, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska
 4. dr Mieszko Ciesielski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 5. prof. Andrzej Chojnowski, Uniwersytet Warszawski, Polska 
 6. dr Ruth Dorot, Ariel University of Samaria, Izrael
 7. dr hab. Jarosław Dudek, Uniwersytet Zielonogórski, Polska
 8. dr hab. Maciej Forycki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 9. dr hab. Beata Frydryczak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 10. dr Agnieszka Gajewska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 11. prof. Jan Grosfeld, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska
 12. dr hab. Eliza Grzelak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 13. dr Roberta Giordano, Uniwersytet w Salerno, Włochy
 14. dr Krzysztof Hoffmann, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 15. dr Katarzyna Jędraszczyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 16. dr Artur Kamczycki , Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 17. dr Marek Kaźmierczak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 18. dr Rafał Kęsek, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska
 19. dr hab. Jacek Kochanowski, Uniwersytet Warszawski, Polska
 20. dr Katarzyna Kornacka-Sareło, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 21. prof. Adam Łukaszewicz, Uniwersytet Warszawski, Polska
 22. dr Wiesław Małecki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 23. prof. Leszek Mrozewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 24. dr Marcin Napiórkowski, Uniwersytet Warszawski, Polska
 25. dr Aneta Niewęgłowska, Uniwersytet Przyrodniczo–Humanistyczny w Siedlcach, Polska
 26. prof. Jacek Nowak, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska
 27. dr hab. Danuta Okoń, Uniwersytet Szczeciński, Polska
 28. dr hab. Andrzej Pleszczyński, UMCS w Lublinie, Polska
 29. dr Piotr Przybysz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 30. prof. Bogdan Rok, Uniwersytet Wrocławski, Polska
 31. dr Sebastian Ruciński, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska
 32. dr hab. Krystyna Stebnicka, Uniwersytet Warszawski, Polska 
 33. dr hab. Waldemar Szczerbiński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 34. dr Magdalena Ziółkowska-Kuflińska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

Recenzenci 2012

 1. dr Katarzyna Balbuza, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 2. dr Jerzy Ciecieląg, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska
 3. prof. Józef Dobosz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 4. prof. Kazimierz Dopierała, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 5. dr hab. Maciej Forycki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 6. dr Agnieszka Gajewska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 7. dr hab. Grażyna Gajewska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 8. prof. Anna Grzegorczyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 9. dr Mateusz Jaeger, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 10. dr Artur Kamczycki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 11. prof. Artur Kijas, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 12. dr Krzysztof Królczyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 13. dr Filip Kubiaczyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 14. prof. Grzegorz Łukomski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 15. dr Aleksander Małecki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 16. dr Katarzyna Mirgos, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 17. prof. Leszek Mrozewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 18. prof. Jerzy Ochmann, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska
 19. dr Sebastian Ruciński, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska
 20. prof. Maciej Serwański, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 21. dr hab. Edward Skibiński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 22. dr hab. Dariusz Słapek, UMCS w Lublinie, Polska
 23. prof. Jerzy Strzelczyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 24. dr hab. Waldemar Szczerbiński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 25. . dr hab. Maria Tomczak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 26. dr hab. Przemysław Urbańczyk, Polska Akademia Nauk w Warszawie, Polska
 27. dr Leszek Wetesko, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

Recenzenci 2011

 1. prof. Józef Dobosz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 2. prof. Kazimierz Dopierała, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 3. dr Maciej Forycki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 4. prof. Artur Kijas, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 5. dr Filip Kubiaczyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 6. dr Aleksander Małecki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 7. prof. Leszek Mrozewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 8. prof. Wiesław Olszewski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 9. dr Piotr Przybysz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 10. dr Magdalena Radomska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 11. prof. Jerzy Strzelczyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 12. dr Katarzyna Szewczyk-Haake, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 13. dr Kacper Świerk, Uniwersytet Szczeciński, Polska
 14. prof. Maria Tomczak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 15. dr Mariusz Weiss, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 16. dr Leszek Wetesko, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 17. prof. Anna Zeidler-Janiszewska, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Polska
 18. dr Małgorzata Ziółkowska-Kuflińska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

Recenzenci 2010

 1. prof. Kazimierz Ilski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 2. prof. Maciej Serwański, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 3. prof. Hubert Wolanin, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska

Zasady etyki

Redakcja StEurGn wychodząc naprzeciw normom Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczących zasad funkcjonowania czasopism naukowych, a także w trosce o wysokie standardy merytoryczne i etyczne czasopisma naukowego „Studia Europaea Gnesnensia”, wymaga od wszystkich potencjalnych autorów przesłania  na jej adres formularza chroniącego przed zjawiskami określanymi mianem „ghostwriting” i "guest authorship". Formularz jest dostępny na stronie internetowej czasopisma.

Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, ale jego nazwisko nie zostało ujawnione jako jednego ze współautorów lub nie została wymieniona jego rola w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.

Z „guest authorship” („honorary authorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest wymieniony jako autor/współautor publikacji. W sytuacjach kiedy dany artykuł ma więcej niż jednego autora, bardzo prosimy o określenie przy nazwisku każdego z nich, jego procentowego wkładu w publikację. Jednocześnie informujemy, że odpowiedzialność za respektowanie powyższych zasad spoczywa na osobie zgłaszającej artykuł do publikacji.

Historia czasopisma

Czasopismo Studia Europaea Gnesnensia powstało w 2010 roku z inicjatywy pracowników Instytutu Kultury Europejskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, z siedzibą w Gnieźnie. Pierwszy (podwójny) numer ukazał się w grudniu 2010 roku, nakładem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, które pozostaje naszym wydawcą aż do dziś. W 2011 roku  została uruchomiona strona internetowa czasopisma http://steurgn.pl/ na której znajdują się wszystkie niezbędne informacje na jego temat (skład Redakcji, cele czasopisma, wymogi redakcyjne, potrzebne dokumenty, numery archiwalne). Podczas pierwszej parametryzacji w 2012 roku czasopismo po zaledwie dwóch latach istnienia na rynku wydawniczym uzyskało 4 punkty na ministerialnej liście czasopism punktowanych (lista B). Rok później, podczas kolejnej parametryzacji, czasopismo uzyskało 7 punktów. Od dwóch lata czasopismo jest indeksowane w międzynarodowej bazie CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities, repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (AMUR) oraz w Index Copernicus. Każdego dnia dokładamy wszelkich niezbędnych starań w celu poprawy jakości funkcjonowania Gnieźnieńskich Studiów Europejskich.