[1]
Rokita, J.G. 2019. XVII-wieczne medale oraz numizmaty pamiątkowe poświęcone oblężeniu osmańskiemu Wiednia w 1683 roku i jego niektórym aspektom. Studia Europaea Gnesnensia. 20 (grudz. 2019), 83–104. DOI:https://doi.org/10.14746/seg.2019.20.4.