[1]
Gajewska, G. 2013. Światopoglądowa i stylistyczna katachreza Michela Foucaulta i Donny Haraway. Studia Europaea Gnesnensia. 8 (sty. 2013), 159–177.