[1]
Lewandowski, I. 2014. Gajusz Waleriusz Maksymus czyli historia moralizująca,jej losy w dawnych epokach oraz polski przekład IV 1-15. Studia Europaea Gnesnensia. 9 (sty. 2014), 197–218. DOI:https://doi.org/10.14746/seg.2014.9.12.