[1]
Kaczmarek, Łukasz 2012. Miecz obosieczny z okolic Bydgoszczy. Krótki przyczynek do badań nad uzbrojeniem w okresie przedrzymskim. Studia Europaea Gnesnensia. 5 (sty. 2012), 157–164.