[1]
Skibiński, E. 2012. Antyk w Kronice Polskiej Anonima tzw. Galla i w Translacji św. Mikołaja tzw. mnicha z Lido jako problem badawczy. Studia Europaea Gnesnensia. 6 (sty. 2012), 345–359.