[1]
Kozłowski, J. 2011. Rządy Polemona II i Antiocha IV w Cylicji Trachejskiej. Studia Europaea Gnesnensia. 4 (sty. 2011), 175–187.