[1]
Kriwoszeja, I. 2010. Ewolucja konstrukcji lokalnych „centrum-prowincja”. Transformacja magnackich minipaństw na Ukrainie prawobrzeżnej w latach 1793–1863 (na przykładzie latyfundiów hrabiów Potockich herbu Pilawa). Studia Europaea Gnesnensia. 1-2 (sty. 2010), 347–356.