[1]
Wasilkiewicz, K. 2018. Zarys dziejów baliwatu brandenburskiego joannitów do końca XVI w. Wpływ reformacji na jego funkcjonowanie. Studia Europaea Gnesnensia. 18 (grudz. 2018), 407–439. DOI:https://doi.org/10.14746/seg.2018.18.23.