(1)
Jackowiak, A. Poetyka (nie)wyrażalnego pożądania, Czyli Zarys Historii Powie- ści Gejowskiej w Polsce Na Tle Socjologiczno-Kulturowym. 10.14746/seg 2014, 169-194.