(1)
Wolny, M. Dzieje Hannibala – Literatura Antyczna a Malarskie wyobrażenia. 10.14746/seg 2019, 27-54.