(1)
Mrozewicz, L. Trudna stabilizacja…. 10.14746/seg 2019, 141-142.