(1)
Ksenicz, I. Sprawozdanie Z warsztatów Terenowych „Przybliżenia: Łemkowszczyzna Na Styku kultur”. 10.14746/seg 2019, 157-165.