(1)
Milewski, I. Ceny niewolników W „Historia Lausiaca” Autorstwa Palladiusza Z Helenopolis. 10.14746/seg 2018, 9-26.