(1)
Lekowska, D. . Czytanie (z) roślin. Obraz I słowo W twórczości Urszuli Zajączkowskiej. 10.14746/seg 2018, 85-98.