(1)
Anoszko , S. Nowe Ruchy Religijne a Koncepcje zrównoważonego Rozwoju: Ekoteologia Wiary Bahá’í. 10.14746/seg 2018, 147-164.