(1)
Mrozewicz, L. Ciągle Tajemniczy Mitra…. 10.14746/seg 2015, 337-342.